Controle op taxi’s

Als men een taxi neemt, dan gaat men er vanuit dat men veilig op zijn bestemming terecht komt. Hoewel er altijd iets fout kan lopen, heeft de overheid voorwaarden opgelegd om de consument die een taxi neemt te beschermen. Daarom moeten zowel de taxichauffeurs als de taxi’s zelf aan enkele voorwaarden voldoen.

Registratie van het voertuig als taxi

Eerder zagen we al dat taxichauffeurs een cursus moeten volgen vooraleer ze erkend kunnen worden als gecertificeerde taxichauffeurs. Het voertuig dat als taxi wordt gebruikt moet in goede staat zijn en moet voldoen aan de inrichtingsvoorwaarden voor taxi’s. Of een wagen aan deze voorwaarden voldoet wordt gecontroleerd door het RDW, wat staat voor Rijksdienst voor het Wegverkeer. Als het RDW de wagen geschikt verklaart, dan wordt de wagen als taxi geregistreerd in het kentekenregister.

Wil je er voor de afspraak met het RDW zeker van zijn dat je wagen in goede staat is, dan laat je deze beter eerst controleren door een bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijfswageninrichting. De website Work System https://www.worksystem.nl/ is gespecialiseerd in allerlei onderdelen voor het inrichten van een bedrijfswagen. Altijd interessant dus om vooraf eens een kijkje te gaan nemen.

De taxameter

Een van de toestellen die in een taxi zeker niet mag ontbreken is een taxameter. Een taxameter is een apparaat dat de prijs van een rit berekent. Aan deze taxameter moet een printer gekoppeld zijn zodat de klant een bewijs van betaling kan krijgen. Als taxibedrijf kun je zelf je prijzen bepalen, maar de overheid stelt wel jaarlijks maximumtarieven voor een taxirit vast. Dit voorkomt niet alleen taxi-oorlogen maar beschermt ook degene die een taxi neemt. In principe moeten de kosten van de rit altijd met een taxameter berekend worden. Op deze regel is er echter ook een uitzondering: als het taxibedrijf en de klant vooraf een ritprijs hebben overeengekomen, dan mag de taxameter tijdens de rit uitgezet worden.

De boordcomputer taxi

Ook een boordcomputer taxi (afgekort BCT) moet in een taxi aanwezig zijn. Dit toestel registreert niet alleen de ritten, maar ook de werk- en rusttijden van de chauffeur. Een taxichauffeur moet immers bepaalde rusttijden respecteren. Dat is niet alleen voor de veiligheid van de klant, maar ook voor de algemene veiligheid op de weg. Een oververmoeide chauffeur kan immers een groot risico op de baan zijn. Af en toe voert het instituut ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) hier controles op uit. De overheid houdt dus echt wel een oogje in het zeil op de veiligheid van alle weggebruikers. Men kan dit doen door een bezoek te brengen aan het taxibedrijf en alle gegevens van de BCT op te vragen, maar men kan net zo goed op de weg controles uitvoeren.

Tot slot

In het algemeen kan men dus stellen dat het echt wel veilig is om in Nederland een taxi te nemen. Taxichauffeur wordt men hier immers niet zo maar en ook de voertuigen die dienst doen als taxi moeten aan heel wat voorwaarden voldoen en worden hierop door de overheid gecontroleerd.

shesha