Kwaliteit van het openbaar vervoer

Een diepere kijk op de kwaliteit van het openbaar vervoer in Nederland levert een aantal boeiende onthullingen op. Recent onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het openbaar vervoer in Nederland het duurste is van heel Europa. Dit is opvallend gezien de kwaliteit over het algemeen niet slecht is in vergelijking met de meeste landen, maar er toch zeker plaatsen zijn waar het nog veel beter is geregeld. Maar waarom is Nederland dan wel het duurste wat openbaar vervoer betreft?

Omdat belastingen zoals onder andere de BTW vaak stijgen, worden kaartjes wederom voor het OV ook duurder. Dit wordt vanzelf doorberekend. De reden dat het in andere landen wel vaak goedkoper is kan verschillen. In veel landen zorgt de overheid voor meer subsidies, hierdoor is het OV iets goedkoper. Echter zorgt dit er wel voor dat iedere belasting betaler op die manier meebetaald om ervoor te zorgen dat het goedkoper is. In Nederland zijn die subsidies van de overheid iets minder ruim, waardoor het gemiddelde kaartje een stuk duurder is. De afweging blijft dan altijd of het verstandig is om dit te veranderen.

Natuurlijk willen een hoop mensen graag het openbaar vervoer stimuleren. Dit is tenslotte beter voor de toekomst van onze planeet. Het brengt echter ook een aantal problemen met zich mee. Wanneer echt heel veel mensen deze vorm van vervoer gaan gebruiken in plaats van de auto, zullen er toch echt meer treinen, trams en bussen moeten komen. Deze zullen nog voller raken waardoor ze nog veel frequenter moeten gaan rijden dan ze nu vaak al doen.

Met andere woorden, als echt bijna iedereen voor het openbaar vervoer gaat kiezen wordt het lastig om dit in goede banen te leiden. Toch is het met het oog op duurzaamheid niet onbelangrijk dat het aantrekkelijker gaat worden voor mensen om dit wel te doen. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren zal de komende jaren moeten blijken.

shesha